چه بخواهی چه نخواهی من به دنبال توم
تو ناپلئونی ومن,هشتک بناپارته توم
گرتو تیموری و من را رعیتی میبینی
غافلی از اینکه عمریست لنگ پاهای توم
رهبریکن شرق را,گاندی این اشوب شو
من همانم که همانم,عینک چشمانه توم
آرش مرز ساز من تویی قلمرویی بزن
من کمان تو که هر دم زه به دستان توم
حامل وحی تو باش,قلب مرا ارام کن
خود بدانی جزء به جز حافظ قران توم

#امیرشکرعلی

منبع اصلی مطلب : .........میشناسمش ولی ندیدمش........
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : من به دنبال توم